สมัครครู

สถาบันการศึกษาทุกระดับ โรงเรียนกวดวิชา สำนักวิชาการ ที่ต้องการครู ขาดครูบ่อย หาครูยาก มาสคูลจ๊อบที่เดียว ปัญหานี้จบเลย

ต้องการรับสมัครครูสาขาอะไร ต้องการเจ้าหน้าที่ทำงานในโรงเรียนด้านไหน ที่สคูลจ๊อบมีครบถ้วน

สมัครเป็นสมาชิกสคูลจ๊อบ แล้วประกาศรับสมัครงานให้ชัดเจน ต้องการรับตำแหน่งอะไรบ้าง ระบุเงินเดือน+ค่าตอบแทนให้ชัดเจน บอกสวัสดิการและโอกาสความก้าวหน้าให้ชัดเจน จะมีครูสมัครทำงานกับท่านมากมาย

อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อม บรรยากาศของสถาบัน คณะผู้บริหาร และระบบการบริหารจัดการสถาบันของท่าน มีส่วนอย่างมากในการดึงดูดครูให้ไปทำงานด้วย

โรงเรียนขาดครู หาครูไม่ได้ หมดห่วง มาที่ SchoolJob ปัญหานี้ จบทันที

สคูลจ๊อบ แหล่งประกาศรับสมัครครูที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย