สมัครครู

ทีมงานเล็ก ๆ เช่น สคูลจ๊อบ มีความภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับโอกาสให้เป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์ใหญ่ ๆ เว็บไซต์ที่ทรงคุณค่าต่อสังคมไทยเหล่านี้

1. มหาเถรสมาคม www.mahathera.org
องค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย เป็นเว็บไซต์ฐานข้อมูลขนาดกลาง ประกอบด้วยระบบสรุปการประชุมและมติมหาเถรสมาคมตลอดทั้งปีของสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

2. โรงเรียนวิถีพุทธ www.vitheebuddha.com

เว็บไซต์โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เว็บไซต์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวมข้อมูลของโรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศกว่าหมื่นโรงเรียน ช่วยอำนวยประโยชน์สำหรับศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศตลอดจนโรงเรียนเอง ในการจัดการ การพัฒนาและการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

3. คณะสงฆ์ภาค 10, ภาค 14, ภาค 15
เว็บไซต์ฐานข้อมูลวัดในภาค 10 ภาค 14 และภาค 15
https://www.sangha15.org

4. ฐานข้อมูลพระพุทธศาสนาประเทศไทย
เว็บไซต์ฐานข้อมูลวัดทั้งประเทศ www.buddhismdata.org

5. สายด่วนชาวพุทธ www.buddhisthotline.com
เว็บไซต์โครงการสายด่วนชาวพุทธ Buddhist Hotline สังคมแห่งพรหมวิหารธรรม ช่องทางใหม่ในการบรรเทาและแก้ปัญหาความเครียดความทุกข์ของคนในสังคมผ่านหมายเลขโทรศัพท์ด่วนบน 3 เครือข่ายหลักของประเทศ และเว็บไซต์ช่วยให้คำปรึกษาถามตอบปัญหาชีวิตแก่บุคคลทั่วไป

6. มหาบาลีวิชชาลัย www.mahapali.com
เว็บไซต์มหาบาลีวิชชาลัย สถาบันสอนภาษาบาลีสำหรับบุคคลทั่วไป สถาบันที่รณรงค์และเชิญชวนคนไทยเรียนบาลีเป็นประเพณี สถาบันที่จัดการเรียนการสอนภาษาบาลี ภาษาของพระพุทธเจ้าให้ชาวบ้านได้เรียนแบบง่าย ๆ เพื่อสืบต่อพระศาสนาและสร้างกุศลปัญญาแก่ชาวพุทธและผู้สนใจทุกคน

สคูลจ๊อบ รับพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน เว็บไซต์สถาบันการศึกษา เว็บไซต์หน่วยงานราชการ และเว็บไซต์บริษัทต่างๆ มากมายตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา เช่น
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
โรงเรียนอนุบาลมณียา
โรงเรียนอนุบาลสหศึกษาบางบัวทอง
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง จ.พิจิตร
หจก.กชพรพัฒนา โรงงานผลิตฟิล์ม
บริษัท ทรูเทคแมชชีนเนอรี่ ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักร
บริษัท ทูทีไทยคูณ โรงงานผลิตสติกเกอร์

หากท่านต้องการทำเว็บไซต์ ปรับปรุงเว็บไซต์ ติดต่อเรา
โทร 082 869 9612
https://webschool.in.th