สมัครครู

เงินเดือน เป็นสิ่งที่ต้องคุยกันให้ชัดเจนระหว่างโรงเรียนและคนหางาน ก่อนตกลงทำงานและก่อนรับให้ทำงาน คนหางานคงเข้าใจดีว่า สถาบันการศึกษาเอกชนนั้น ไม่ใช่หน่วยงานราชการ จะให้ผลตอบแทนเหมือนราชการทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้

สมัครงานโรงเรียน ขอเงินเดือนเท่าไหร่ดี

การระบุตัวเลขมากหรือน้อยเกินไป อาจจะจำกัดโอกาสในการได้งานหรือได้รับเงินเดือนที่ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของเรา ดังนั้น เรื่องเงินเดือน เราสามารถสอบถามกับโรงเรียนแต่ละแห่งเอาเองจะดีกว่า ปัจจุบันโรงเรียนให้เงินเดือนครูใหม่เท่าไหร่ มีเงื่อนไขอะไรบ้างในการจ่ายเงินเดือนหรือเงินเพิ่มต่างๆ เราคนสมัครงานพอจะรับได้ไหม รับได้หรือไม่ได้ก็คุยและตกลงกับโรงเรียนโดยตรงเลยดีกว่า เพราะแต่ละแห่งให้เงินเดือนครูแรกเข้าไม่เท่ากันอยู่แล้ว และบางสาขาที่ขาดแคลน เงินเดือนก็อาจจะสูงกว่าบางสาขา อันนี้ก็แล้วแต่โรงเรียน

กรอกข้อมูลใบสมัครงานไว้ที่เว็บ SchoolJob ควรกรอกเท่าไหร่ดี

เราสามารถกรอกได้ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป หรือไม่ระบุก็ได้ เอาไว้ตอนไปสัมภาษณ์ที่โรงเรียนแล้วคุยและตกลงกับโรงเรียนเองก็ได้

ในวันไปสัมภาษณ์งาน เราควรเตรียมทุกคำถามที่เราต้องการรู้เกี่ยวกับโรงเรียนไวด้วยเช่นกัน เมื่อคณะทีมงานโรงเรียนสัมภาษณ์เราเสร็จแล้ว เราก็ถือโอกาสนั้นถามกลับเรื่องต่าง ๆ ที่เราสงสัยหรือต้องการรู้ รวมถึงเงื่อนไขส่วนตัวต่าง ๆ ของเรา เพื่อเราจะได้ชัดเจน สบายใจ และสามารถตัดสินใจได้ง่ายว่า เราจะตกลงทำงานที่โรงเรียนแห่งนั้น ๆ หรือไม่

เรื่องไปสมัครงาน เรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับโรงเรียนนั้น เราไม่ควรคิดเดาเอง สรุปเอาเอง เพราะมันอาจจะไม่เป็นจริงแบบนั้นก็ได้

สคูลจ๊อบ ขอให้คุณได้ทำงานที่คุณต้องการ
https://schooljob.in.th