สมัครครู

เมื่อคุณได้รับสายจากโรงเรียนว่า โรงเรียน…ขอเชิญคุณ…ไปสัมภาษณ์ที่โรงเรียน… ในวันที่…เวลา… ” แสดงว่าคุณมีคุณสมบัติที่น่าใจไม่น้อยเลยล่ะ ดูสิโรงเรียนอุตส่าห์โทรมาหาคุณเลยนะ ใช่แล้ว คุณเป็นคนพิเศษเห็น ๆ  คนสมัครงานมีเป็นหมื่น ๆ คน ถ้าคุณไม่มีอะไรน่าสนใจ เขาคงไม่โทรมาหาแน่นอน ดังนั้น คุณต้องตั้งใจฟังและพูดคุยกับผู้โทรมาเชิญคุณไปสัมภาษณ์ อย่างนอบน้อมที่สุด สอบถามข้อมูลโรงเรียนเบื้องต้นให้ดีว่า อยู่ที่ไหน ถนนอะไร จังหวัดอะไร ถ้าคุณไม่สามารถไปได้ ให้รีบบอกเจ้าหน้าที่โรงเรียนเลยว่า ไม่สะดวก ด้วยเหตุผล…ที่คุณมี อย่าอ้ำอึ้ง อืดอาด เอ่ออ้าให้เจ้าหน้าที่โรงเรียนเขารู้สึกว่าคุณไม่มีความมั่นใจ

หลังจากคุณได้คุยดูแล้วและต้องการไปทำงานกับโรงเรียนนี้ ก็คุยรายละเอียดเรื่องการเดินทางให้พร้อม สอบถามเส้นทาง รถโดยสาร รถเมล์ ลงที่ตรงไหน มีจุดสังเกตอะไร  และอย่าลืมขอชื่อคนที่โทรมาแจ้งข่าวดีให้คุณด้วย และพูดขอบคุณเขาอย่างจริงใจ นี่คือการสร้างตัวคุณให้มีเสน่ห์แบบง่าย ๆ และเวลาคุณไปสัมภาษณ์ หากโรงเรียนพึงพอใจในคุณสมบัติของคุณ คุณได้ทำงานที่โรงเรียนนี้ คุณก็จะกลายเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีของคนที่โทรมาเชิญคุณไปสัมภาษณ์นั่นเอง

อีกอย่าง คุณต้องแสดงความเป็นมืออาชีพของคุณด้วย คือไม่ต้องไปถามว่า ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการไปสัมภาษณ์งาน เพราะเรื่องแบบนี้คุณต้องรู้อยู่แล้ว เอกสารเกี่ยวกับตัวคุณทั้งหมด ทั้งทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน หลักฐานการศึกษาในระดับต่าง ๆ ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ถ้ามี) ใบประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี) วุฒิบัตรหลักสูตรอบรมต่าง ๆ หรือหนังสือรับรอง (กรณีสถาบันต้นสังกัดยังไม่ออกฉบับจริงให้ไม่ได้) และภาพถ่ายหน้าตรง 2นิ้ว หรือ 2.5นิ้ว คุณต้องเตรียมไว้พร้อมหมดแล้ว และสำเนาพร้อมเซ็นรับรองถูกต้องไว้ทั้งหมด อย่าไปรอเซ็นเอกสารพวกนี้ที่โรงเรียนเป็นอันขาด เราต้องมีความเป็นมืออาชีพมากพอและแสดงให้โรงเรียนเห็นว่า เรามีความพร้อมและตั้งใจจริงอยากจะมาทำงานที่นี่

สุดท้าย บางตำแหน่งงาน อาจมีการทดสอบความสามารถ คุณสนใจสมัครงานตำแหน่งอะไร คุณต้องมีความพร้อมที่จะเข้าทดสอบหรือแสดงความสามารถของคุณให้คณะกรรมการผู้สัมภาษณ์ได้ดูได้ชม บางที่อาจให้คุณทดสอบสอนนักเรียนให้ดู 20-30 นาที บางที่อาจทดสอบความอดทนอดกลั้นของคุณเพื่อดูปฏิกิริยา สีหน้า ท่าทางของคุณ แต่ไม่ว่าจะสถานการณ์ใด ๆ หากคุณเตรียมตัวมาดี ไม่มีอะไรที่คุณจะทำไม่ได้  เชื่อสิ

สคูลจ๊อบ เราคือเพื่อนของทุกคนที่ต้องการทำงานในโรงเรียน
https://schooljob.in.th