สมัครครู

จากที่ได้พูดคุยกับผู้บริหารโรงเรียนหลายท่าน ในเรื่อง “โรงเรียนต้องการครูแบบใด ต้องการคนแบบไหนมาทำงานโรงเรียน” พอจะสรุปได้ดังนี้

1.  คนที่มีความรู้จริง ทำแผนการสอนได้ดี  สอนได้จริง  ตามสาขาวิชาที่จบออกมาเลย (อาจจะมีการอบรมกันบ้าง แต่ก็ใช้เวลาไม่มากมาย)
2. คนที่สามารถเชื่อมโยงวิชาความรู้หลาย ๆ ศาสตร์เข้าด้วยกันได้ วางแผนเป็น นำเสนอเป็น
3. คนที่สามารถทำงานร่วมกับเพื่อนครูด้วยกันได้ดี ไม่สร้างเรื่องทะเลาะแตกแยก
4. คนที่พร้อมที่จะทำหน้าที่ “ครู” อย่างแท้จริงทุกเวลา ไม่ใช่แค่นักรับจ้างสอนตามรายชั่วโมง
5. คนที่เป็นตัวอย่างในทางที่ดีแก่เด็กนักเรียนได้ กรณีนี้ โรงเรียนเน้นอย่างมากเลยคือ “คนสูบบุหรี่” โรงเรียนรู้ทีหลังจะเสียความรู้สึกมาก แม้ว่าเขาคนนั้นจะแอบไปสูบก็ตาม แต่กลิ่นบุหรี่มันติดตามเนื้อตามตัว เด็กได้กลิ่นเหม็นเหมือนกัน
6. คนที่สามารถดึงความสนใจของเด็กได้ ควบคุมดูแลเด็กได้ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
7. คนที่เรียนรู้กติกา วัฒนธรรมโรงเรียนและสามารถปรับตัวเข้ากับโรงเรียนได้อย่างรวดเร็ว
8. คนที่มีสัมมาคารวะ พูดจาสุภาพนิ่มนวล ซื่อตรง
9. คนที่ลุยงาน สู้งาน เต็มที่กับงานและกิจกรรมของโรงเรียน
10. สุดท้าย คือคนที่รับผิดชอบ ไม่ทิ้งเด็ก ไม่ทิ้งการสอนกลางคัน (อันนี้โรงเรียนเน้นย้ำมาก ๆ)

ซึ่งฟัง ๆ ดู ก็เป็นความคาดหวังและความต้องการพื้นฐานธรรมดา ๆ ทั่วไป ที่เราเรียนและรู้มาตั้งแต่อยู่ในมหาวิทยาลัยแล้ว เอ้า…ถ้าอยากทำงานในโรงเรียน ก็ไม่ยากเย็นอะไร ก็แค่ทำตัวเราให้มีคุณสมบัติพร้อมดังว่ามานี้ ก็สบายแล้ว จะเห็นว่า หางานทำในโรงเรียนไม่ยากเลย เมื่อมีคุณสมบัติพร้อมแบบนี้ โรงเรียนไหนก็อ้าแขนรับเราทั้งนั้น แทบจะเลือกไม่ถูกว่า จะไปทำงานที่โรงเรียนไหนดี

สคูลจ๊อบ หากคุณต้องการทำงานในโรงเรียน เราคือเพื่อนของคุณ
https://schooljob.in.th