สมัครครู

ทุกสิ่งอย่างไม่แน่นอนเสมอไป บางครั้งโรงเรียนนัดวันเวลาสัมภาษณ์เราไว้แล้ว แต่เมื่อถึงกำหนด เรากลับมีเรื่องสำคัญเร่งด่วนกระทันหัน เช่น พ่อแม่ป่วยหนัก แบบนี้ก็มีเหตุผลอันสมควรที่เราจะไปสัมภาษณ์ไม่ได้ ไม่ว่าเราจะมีเหตุอะไรก็ตามที่ทำให้เราไปสัมภาษณ์งานไม่ได้ เราควรรีบโทรแจ้งโรงเรียนที่นัดไว้ให้เร็วที่สุด อย่าเงียบไปเฉย ๆ

การที่เราแจ้งโรงเรียนว่า เราไปสัมภาษณ์ไม่ได้ อย่างน้อยก็แสดงว่า เรามีความรับผิดชอบ รู้จักคิดถึงหัวอกเขาหัวอกเรา ในบางโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนไม่ได้มาโรงเรียนทุกวัน จะมาเฉพาะมีงานสำคัญเท่านั้น โดยเฉพาะการรับสมัครครู ถือว่าเป็นงานสำคัญมากที่สุดงานหนึ่งของโรงเรียนที่ผู้บริหารโรงเรียนที่มีวิสัยทัศน์มักจะไม่พลาด ถ้านัดกันแล้ว ผู้บริหารโรงเรียนมารอเราแล้ว แต่เรากลับไม่ไปและไม่โทรบอก ปิดมือถือ แบบนี้ถือว่าจิตใจเราคับแคบไม่คิดถึงประโยชน์ของคนอื่น ถ้าเราไม่ไป ก็โทรบอกแค่นั้น ก็ไม่ใช่เรื่องผิดหรือเสียหายอะไร

ถ้าเราฝึกหัดเป็นคนจิตใจคับแคบ ไม่ว่าจะไปทำงานอะไร ที่ไหน ใจก็จะสะสมความคับแคบไปเรื่อย ๆ และคนที่จิตใจคับแคบนั้น ยากที่จะประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิตได้

ดังนั้น เมื่อนัดแล้ว ไปไม่ได้หรือไม่ไป จะด้วยเหตุใด ๆ เราต้องรีบโทรบอกโรงเรียนก่อนเลย อย่าให้โรงเรียนโทรตาม
นี่คือคุณลักษณะอย่างหนึ่งของบัณฑิตที่มีคุณภาพที่สังคมไทยต้องการ

สคูลจ๊อบ เราคือเพื่อนของคนที่อยากทำงานโรงเรียน
https://schooljob.in.th